EQ | Utvärdering - Mercedes-Benz Malmö

Utvärdera din EQ-upplevelse

Låt oss göra varandra bättre.

Hjälp oss att förstå kunden

Att göra varandra bättre är en del av vår MB Anda.
Vi lever i en värld som snabbt förändras och vi som bolag måste kämpa för att förstå hur kunden tänker. Ibland är det omöjligt att förutse trender och då måste vi reagera. Detta är ett sådan tillfälle.

Våra bilar blir mer och mer avancerade. I takt med att bilarna elektrifieras ökar efterfrågan på våra EQ-bilar. Genom att besvara på dessa frågor hjälper du oss att samla in användbar information om våra bilar, nyttiga funktioner samt för- och nackdelar med våra fordon. Dina svar kommer att hjälpa oss att ta oss ett steg närmare att bli Nr1.