Mobility FAQ | Vanliga frågor | Mercedes-Benz Malmö

FAQ

Låt oss besvara de vanligaste frågorna.

Vanliga frågor

1. FÅR JAG RÖKA ELLER HA DJUR I BILEN?

Nej, alla våra bilar är rökfria och djur är inte tillåtna. Rök-/djur-sanering kostar från 3 000 SEK.

2. SKA JAG SJÄLV TANKA UPP BILEN?

Alla bilar är vid utlämnandet fulltankade och skall tankas upp innan återlämnandet. Vid ej fulltankad bil debiteras drivmedel med 21sek/l. (Med reservation för prisändringar)

3. VAR OCH NÄR KAN JAG HÄMTA MIN HYRBIL?

Bilen hämtas och återlämnas till Mercedes-Benz Malmö från måndagar till fredagar 07:00-18:00 för verkstadskunder. För övriga kunder sker utlämning och återlämning från måndagar till fredagar 07:00-16:30.

4. KAN NI FAKTURERA MIG?

Vid Rent Experience debiterar vi första hyran på kort för att sedan fakturera månadsvis. För företagskunder erbjuder vi fakturering. För att faktureras gör vår ekonomiavdelning en kreditprovning. Prata med oss på Mercedes-Benz Rent så hjälper vi dig.

5. VAR RINGER JAG OM JAG BEHÖVER ASSISTANS?

Vid frågor om bilens funktioner, betalningar eller försäkringar ber vi dig ringa MB Rent genom 040- 671 70 00. Vid olycksfall ber vi dig ringa Mercedes-Benz Service24h: 020 78 44 78 eller +46 8 644 62 76 (från utomlands).

6. FÅR JAG KÖRA UTOMLANDS?

Ja, Men endast till EU länder. Om du ska köra utanför Sveriges gränser måste detta meddelas till uthyrningskontoret i förväg. För att försäkringarna ska gälla utomlands krävs ett skriftligt tillstånd, detta får du av din Mercedes-Benz Rent agent. OBS. Försäkringarna gäller ej vid olovlig körning utomlands.

7. KOSTAR DET EXTRA ATT KÖRA UTOMLANDS?

Vi tar ett utlandstillägg enligt aktuell prislista och det måste meddelas till uthyrningskontoret i förväg.

8. VAD SKALL JAG TA MED MIG VID UTHÄMTNING AV HYRBILEN?

Alla förares körkort och ett giltigt kreditkort.

9. KAN MAN HYRA EN BIL I BARA NÅGRA TIMMAR?

Vi erbjuder verkstadskunder kortare hyra. Annars gäller Bridging och Rent Experience. Läs mer på hemsidan eller kontakta oss för mer information.

10. VAD HÄNDER OM JAG FÅR BÖTER ELLER TRÄNGSELAVGIFT?

Om inte boten betalas i tid eller inte alls, efterdebiterar vi kostnaden för boten. Dessutom tar vi ut en administrationskostnad. Eventuella reklamationer av böter görs direkt till företaget som utfärdat boten. Om fullmakt erfordras, kontaktas Mercedes-Benz Rent.

11. TAR NI UT EN DEPOSITION?

Vi tar ut en förskottsbetalning i samband med Rent Experience. Kontakta oss för mer information.

12. KAN JAG HYRA I PERIODEN KORTARE ÄN 12 MÅNADER?

Endast om du väntar på leverans av en ny Mercedes-Benz beställd hos oss, eller om din bil är på vår verkstad.

Försenad återlämning

Priset gäller avtalad tid. Vi debiterar varje påbörjat dygn. Vid försenad återlämning måste kunden ringa och informera utlämningskontoret. Om vi vid upprepade försök inte fått kontakt med dig och bilen ej återlämnats enligt avtal gör vi en polisanmälan som driver ärendet vidare.