Treano Bygg - Mercedes-Benz Malmö

Treano testar eldrivet under ett år.

-Målet är klimatneutralt byggande 2030.

När byggbolaget Treano skulle minska sin klimatpåverkan för transporter valde de Mercedes-Benz Malmö som partner. Under ett år ska Treano prova och utvärdera två eldrivna skåpbilar. Förhoppningen är att testet ska ge kunskap och insikter som möjliggör att fler förare överväger en elbil.

Det började med en SWOT-analys under ett ledningsgruppsmöte för cirka fem år sedan. Treano Bygg såg att hållbarhetsfrågorna kom allt högre upp på agendan. Byggbranschen som helhet står för 20 procent av Sveriges koldioxidutsläpp, vilket gör hållbarhet till en viktig fråga. 

 

Treano anslöt sig till medlemsorganisationen Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030 (LFM30), där flera aktörer inom branschen arbetar tillsammans. För att uppnå målet om klimatneutralt byggande till 2030 krävs att medlemmarna går från ord till handling.

– Ett av våra mål som vi har satt upp gällande vårt klimatavtryck under 2021 är att vi ska minska vår klimatpåverkan från våra fordon med 25 procent, berättar Daniel Pedersen, vice vd på Treano.

Därför blev det naturligt att undersöka möjligheten att använda eldrivna fordon – men skulle man hitta ett alternativ som uppfyllde de behov som verksamheten hade?

Behovet: en servicebil med plats för byggmaterial

En intern utvecklingsgrupp som bestod av medarbetare började undersöka möjligheterna. Behoven Treano hade var bland annat att det skulle finnas tillräcklig plats för gipsskivor och reglar. Dessutom behövde de veta att bilarnas räckvidd var tillräcklig. Hos Mercedes-Benz Malmö hittade man en skåpbil som uppfyllde kraven: eVito.

– Främst handlar det om att hitta en partner som delar vår vision och målsättning, samt har samma värderingar, säger Daniel. Det har vi i Mercedes-Benz Malmö, vi känner att det är rätt partner för oss i detta. Vi har ett behov av större servicebilar och där finns det idag ingen konkurrent till den elbilen som Mercedes har.

I ett samarbete mellan Mercedes-Benz Malmö och Treano kommer man genomföra en pilotstudie under 12 månader. Förhoppningen är att fler organisationer och branscher kommer att följa Treanos fotspår och att Mercedes kan använda sig av Treanos feedback för att vidareutveckla kommande modeller. 

– Vi kommer att ha uppföljning en gång i kvartalet med förarna för att utvärdera: vad är positivt, vad är negativt och vad kan vi ta med oss? Vi behöver data för att lära oss inför framtida elbilar, säger Jonathan Molin, försäljningschef på Mercedes-Benz Malmö Transportbilar.  

Komfort för förarna – ekonomiskt för företaget

Inköpspriset för en elbil är högre än för en bil med förbränningsmotor, men när man tittar på hela ägandekostnaden blir elbilen normalt sett inte dyrare än en bensin- eller dieseldriven bil (Total Cost of Ownership i tjänstebilssammanhang, tar hänsyn till alla skatter och avgifter under tiden bilen används samt servicekostnader, andrahandsvärde, driftsäkerhet och förbrukning). Samtidigt menar Daniel att beslutet att gå över till elbilar snarare handlade om miljömässiga vinster än ekonomiska. En elbil har även fördelar för förarna: de är både tystare och automatväxlade.

– Vi har alltid haft väldigt hög standard på våra bilar men det här blev ytterligare ett steg. I och med elektrifieringen har man faktiskt ökat komforten ytterligare, berättar Daniel.

Det är körstil och körmönster som avgör om en elbil är lämplig. För att underlätta insamlingen av information har Mercedes tagit fram en app – eVan Ready – som visar om man klarar sig på räckvidden en elbil har.

Daniel påpekar att det kräver en viss praktisk planering av körning och laddningstillfällen. Samtidigt jobbar många av förarna lokalt och har även möjlighet att ladda bilarna på de byggarbetsplatser de jobbar på.

Daniel ser att det finns goda möjligheter att utöka antalet elbilar i verksamheten framöver och differentiera bilflottan utifrån de förutsättningar som respektive medarbetare har.

– Det kommer krävas att man ändrar sitt mindset – att göra den här förflyttningen och öka medvetenheten – då kommer man att hitta lösningarna, avslutar Daniel.

Är ditt företag redo för elektrifiering?

Transportbilar Malmö