Treano del 2 - Mercedes-Benz Malmö

El på försök - del 2

Byggföretaget Treano vill minska sitt klimatavtryck. Elbilar är ett sätt att bidra till att uppnå målet om minskade utsläpp. Två förare har valts ut för att testa hur elbilarna fungerar i verksamheten under ett år. ”Bekväma och pigga bilar att köra”, är första utlåtandet från testförarna. 

Byggföretaget Treano vill satsa mer på hållbarhet –

– en fråga som är allt viktigare inom byggbranschen. Ett av de mål som Treano själva satt upp för sitt hållbarhetsarbete är att minska klimatpåverkan från sina fordon med 25 procent under 2021. I början av 2021 valde man därför att starta upp ett samarbete med Mercedes-Benz Malmö, som innebär att Treano får möjlighet att prova två elbilar i sin verksamhet under ett år. Syftet är att undersöka och utvärdera i vilka delar av verksamheten som elbilar fungerar. 

Körstil och lastning påverkar räckvidden

Kollegorna Ola Karlsson och Björn Sjölin var snabba att anmäla sitt intresse för att prova elbilarna. Deras tidigare bilar skulle snart bytas ut och de var intresserade av att se om Mercedes eldrivna transportbilar kunde fungera i vardagen. 

Ola Karlsson är betongarbetare, men arbetar med ganska många olika saker på byggarbetsplatserna. Utöver att gjuta betong arbetar han även med håltagning, murning och putsning. Ingen dag är den andra lik utan arbetsuppgifterna och platserna varierar.

Jag gillar att jobba på det sättet, att få åka runt till olika platser. Jag behöver omväxlingen. 

Bilarna som Treano hyr från Mercedes-Benz Malmö är skåpbilar av modellen eVito. När Treano jämförde olika transportfordon var det den enda skåpbilen på marknaden som hade tillräckligt stort lastutrymme. eViton klarar upp till 15 mil på en laddning och kan laddas fullt på sex timmar (med väggbox eller laddningsstation).

– Det kräver sin planering ibland, berättar Ola. Jag behöver tänka på att hushålla med milen på ett annat sätt än innan. Det är en omställning, men man lär sig snabbt vad bilen klarar.

Bilen rullar tyst i jämn takt och det verkar även som om elbilen har resulterat i en ny körstil som är lugn och harmonisk.

Kollegan Björn Sjölin är snickare och arbetar ofta i några dagar eller veckor på varje byggarbetsplats. Det innebär att han främst använder bilen för att ta sig till och från det aktuella bygget. 

– Jag kör ofta mellan Falsterbo och Trelleborg, säger han. Jag brukar klara mig på en laddning, men ska jag köra till fler än tre olika platser behöver jag planera lite. Vi får det mesta av materialet ut till byggarbetsplatsen, berättar Björn, men ibland kan det fattas några reglar och gipsskivor. Då behöver man kunna åka och hämta det på ett byggvaruhus. 

Björn Sjölin och Ola Karlsson kan ofta ladda bilarna på de olika byggarbetsplatserna. Det beror dels på hur länge de stannar på varje plats, dels på vad det är för typ av arbete de utför – till exempel om det är för en privatperson eller ett företag. 

Laddstolpe hemma underlättar

I samband med att bilarna beställdes installerades även laddstolpar hemma hos de två förarna.

–Detta underlättar i vardagen, säger de. Att slippa åka och tanka sparar tid.

Istället får Björn Sjölin och Ola Karlsson ersättning varje månad från Treano för den el som har förbrukats.

– Jag laddar bilen hemma på natten. Vissa som bor i lägenhet har ingen möjlighet att installera laddstolpe, men har man lagom sträcka till arbetet finns ju möjligheten att låta bilen stå där för att laddas, berättar Björn Sjölin.

Generellt är de båda förarna nöjda med bilen – det är en bil med hög komfort och en stor fördel är just att de är automatväxlade. För den som åker runt till många olika platser sparas en hel tid in på att minimera processen att starta bilen och köra iväg. 

– Jag hade dock velat att det fanns fler stolpar ute så man kunde stanna till och ladda när man var ute. Bilarna är ju pigga och sköna att köra och det är behändigt med eldrift och automatlåda, avslutar Björn Sjölin. 

*Treano har som en del i sitt hållbarhetsarbete också anslutit sig till en medlemsorganisation där flera aktörer samarbetar inom branschen för att hitta lösningar mot en mer klimatneutral byggsektor. Den heter Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030 (LMF30). 

*Under 12 månader testar Treano Mercedes eVito skåpbil för att utvärdera hur de kan använda sig av eldrivna fordon i sin verksamhet. Mercedes kommer att använda sig av utvärderingen och synpunkterna för att vidareutveckla kommande fordon, tjänster och erbjudanden.

Provkör din transportbil idag.

Kontakta | Transportbilar Malmö