Treano del 3 - Mercedes-Benz Malmö

eViton väl godkänd i pilotstudie – nu växlar byggföretaget Treano upp elektrifieringen

Vol. 3

När byggföretaget Treano skulle elektrifiera sin bilflotta blev första steget en pilotstudie där två medarbetare skulle testa och utvärdera transportbilen Mercedes-Benz eVito. Efter drygt ett år är betyget väl godkänt och man fortsätter byta ut fossildrivna bilar mot Mercedes-Benz elbilar.

Under 2020 bestämde sig byggföretaget Treano för att bli fossilfria till 2030. Treano är medlemmar i LFM30 – som står för Lokal Färdplan Malmö 2030 – där man diskuterar och inspirerar varandra kring lösningar för att nå målet om en fossilfri verksamhet.

En betydande del av verksamheten som Treano själva kan påverka är just transporterna. Tillsammans med Mercedes-Benz Malmö började Treano därför se över möjligheterna för en elektrifiering av bilflottan.

– Byggbranschen är lite speciell, menar Daniel Pedersen, vice VD på Treano. Våra medarbetare byter ju arbetsplats. Var projekten är samt vad man arbetar med varierar över tid.

För att se om det var möjligt att gå över till elbilar bestämde man sig för att genomföra ett test med två transportbilar. Modellen som testades var Mercedes eVito.

– Vi tog ut två bilar i januari 2021, så nu har vi haft dem i drygt ett år, säger Daniel Pedersen. Under prövoperioden har vi rätat ut alla frågetecken. Våra medarbetare som har testat bilarna har varit goda ambassadörer för elbilarna. De är levande bevis för att det fungerar bra.

Daniel Pedersen fortsätter:
– Mycket av det här samarbetet som vi har är tack vare Mercedes-Benz Malmös lyhördhet, berättar han. Vi har jobbat mycket nära under en tid och haft många möten för att hitta en väg framåt bland alla de utmaningar som en elektrifiering innebär. De har verkligen ställt sig på tå.

Förarna som testade bilarna var Ola Karlsson och Björn Sjölin, som båda har kört eViton sedan januari. De är båda nöjda med bilen.

– Komforten är bra och den är skön att köra, säger Björn Sjölin.

 

Ola Karlsson fyller i:
– Det är en lätt och bekväm bil att köra i och med att den är automatväxlad och samtidigt är det väldigt pålitliga bilar. De har lyckats med bilen.

 

Mercedes eVito har olika körlägen där de olika alternativen innebär att bilen exempelvis laddas vid inbromsning eller rullar lättare och därmed sparar el. Ola Karlsson berättar att han har provat olika lägen och att han anpassar körstil och körläge efter vägen.

– Jag har laborerat och ändrat körsättet lite. Kör man lugnt, anpassar sig och rullar när man har möjlighet då sparar man och laddar lite ström under tiden.

Elbilen ett förmånligare alternativ ur många perspektiv. På Treano har man fortsatt byta ut sina bilar i en fortsatt strävan mot en fossilfri bilflotta. I regel används bilarna i 6-7 år och när de ersätts blir det av elbilar.

 – Jag räknar med att vi är helt fossilfria till 2028 om vi håller den takten, menar Daniel Pedersen.

 

Att gå över till elbilar är positivt ur flera aspekter. Utöver att man slutar använda fossila drivmedel är det även en ekonomiskt fördelaktig lösning. Det kan vara lätt att stirra sig blind på inköpspriset som oftast är högre för en elbil än en motsvarande fossildriven. Jämför man istället totalkostnaden (TCO) för vad en bil kostar under sin livstid blir oftast elbilen det mest fördelaktiga alternativet.

 

– Det är många olika parametrar där elbilen är ett förmånligare alternativ: service, drivmedelspriser, arbetsmiljö och miljökrav, berättar Daniel Pedersen.

Utöver eViton kommer Treano även att undersöka möjligheten att använda sig av andra eldrivna bilmodeller som Mercedes-Benz Malmö erbjuder.

Läs del 1 & 2

Provkör din transportbil idag.

Kontakta | Transportbilar Malmö